Info

➔ Prisoversigt

➔ Stipendium

➔ Praktisk info

➔ FAQ

 

Betingelser og frister

ANSØGNINGSFRISTER TIL VORES UDVEKSLINGSREJSER

For alle ansøgningsfrister gælder, at into skal have modtaget og godkendt en komplet online-ansøgning og 2 eksemplarer af den underskrevne kontrakt før nedenstående dato:

20/3: Frist for ansøgere med afrejse sommer til Argentina, Frankrig, Italien, Holland og USA

30/4: Frist for ansøgere med afrejse sommer til Australien, Brasilien, Canada, Costa Rica, England, Irland, Østrig, Tyskland, Skotland, Spanien, New Zealand samt øvrige destinationer.

Ansøgere til Select-programmerne kan komme i betragtning hele året. Kort ansøgningsfrist og optagelse er mulig. Ansøgning senere end ovenstående frister kan godkendes på forespørgsel på vores kontor. Der gælder særlige frister ved regionsønsker. Se vores webside for yderligere information. into kan ikke garantere, at ønsker opfyldes.

FORSIKRING VED DIT UDVEKSLINGSOPHOLD

Ved et ophold i udlandet som udvekslingsstudent skal der være dækning for sygdom, ulykke, ansvar, hjemtransport og bagage – kort sagt en forsikring, der er skræddersyet til udvekslingselever. into tilbyder en forsikring, som er tegnet hos forsikringsselskaber med speciale i rejseforsikring:

Oversøiske destinationer: Forsikringen er obligatorisk.

Pris for et skoleår: DKK 6.900 

Pris for et semester: DKK 5.500

Europæiske destinationer: Forsikringen er ikke obligatorisk.

Pris for et skoleår: DKK 5.900

Pris for et semester: DKK 3.900

Ved studieophold i Europa er forsikring via into ikke obligatorisk. Det blå sygesikringskort skal medbringes på opholdet. Det anbefales at tegne en forsikring, som dækker tilkald, hjemtransport og bagage. Sørger eleven selv for forsikring, skal dette aftales skriftligt med into. Du får yderligere information om rejseforsikring, når du er optaget i vores program.

AFBESTILLINGSMULIGHED FOR DIN REJSE

Udvekslingsprogram med pris op til DKK 80.000 koster DKK 2.000.

Udvekslingsprogram med pris op til DKK 140.000 koster DKK 2.500.

Udvekslingsprogram med pris over DKK 140.000 koster DKK 3.000.

Afbestillingsmulighed gælder for alle destinationer. Det er frivilligt at købe denne mulighed. Betaling skal foretages samtidig med første rate for at være gyldig. Ved afbestilling fratrækkes kun beløbet for afbestilling. En skriftlig afbestilling af programmet skal følges af en lægeattest med angivelse af årsagen for elevens afbestilling. Nærmere information fremsendes i forbindelse med betalingsbetingelser.

KONTRAKT MED INTO HIGHSCHOOL

Efter det personlige møde fremsendes kontrakten per mail til elev og forældre. Både forældre (eller værge) og elev skal underskrive kontrakten og returnere dem til into med i en mail, helst som PDF-fil. Elevens online-ansøgning vil blive evalueret af into, når eleven har udfyldt den korrekt og fyldestgørende og sendt den til os online samt returneret en underskreven kontrakt.

Når ansøgningen er godkendt af into, mailes kontrakten retur til eleven med into’s underskrift. Herefter er eleven sikret plads på programmet, og kontrakten er gensidigt bindende.

BETALING AF PROGRAMPRISEN FOR DIT UDVEKSLINGSOPHOLD

Programprisen betales i fire rater:

1. rate (25 %) betales straks efter optagelse på programmet

2. rate (25 %) betales 1. november

3. rate (25 %) betales 1. december

4. rate (25 %) betales 1. februar

(Dette er et eksempel på hvordan raterne kan spredes ud. into er altid villige til at finde en løsning der passer begge parter)

into forbeholder sig retten til at ændre programprisen f.eks. som følge af øgede transportomkostninger eller valutakursændringer. Hvis prisforhøjelserne overstiger 10 %, kan deltageren træde tilbage fra kontrakten uden omkostninger.

AFBESTILLING AF DIN UDVEKSLINGSREJSE

Før afrejse kan en deltager annullere kontrakten. Dette skal meddeles into skriftligt. 25% af programprisen skal betales, såfremt deltageren har fået bekræftelse på, at hun/han er blevet optaget hos into. 35% af programprisen skal betales, såfremt deltageren er blevet placeret i en værtsfamilie og skole. Eleven og forældre hæfter også for betaling af flyrejsen, såfremt det er aftalt, at into booker denne.

LOMMEPENGE TIL DIT UDVEKSLINGSOPHOLD

Elever må selv forvalte egne lommepenge under hele opholdet. Påregn 1.500-2.000 kr. per måned til personligt forbrug, frokost på skolen samt undervisningsmaterialer og transport med skolebus eller offentlig transport.

IKKE-BENYTTEDE YDELSER PÅ REJSEN

Eventuelle krav skal inden en måned efter det forventede opholds afslutning meldes til into for at have gyldighed. Derefter kan deltageren kun stille krav, hvis han/hun er uden skyld i, at fristen ikke kunne overholdes. Krav fra deltagerne forældes et år efter opholdets afslutning.

OPFØRSEL I VÆRTSLANDET I DIT UDVEKSLINGSÅR

Det er et krav, at eleverne overholder værtslandets lovgivning samt intos betingelser.

Overtrædelse af reglerne kan i værste fald medføre hjemsendelse. Tillige skal eleven tilpasse sig kulturen, skolens regler og værtsfamiliens husregler. Såfremt reglerne overtrædes, får eleven en skriftlig advarsel. Overtræder eleven reglerne igen, kan into sende deltageren hjem med øjeblikkelig varsel. into er forpligtet til at følge partnerens beslutning på destinationen, såfremt eleven udelukkes for fortsat deltagelse på programmet, også hvis det medfører hjemsendelse. Eventuelle meromkostninger til flybillet vil blive viderefaktureret til elevens forældre.

INKLUDERET I PRISEN I DIN UDVEKSLINGSREJSE

– Personligt møde for dig og din familie

– 2-dages obligatorisk forberedelsesweekend i København (indgår i prisen)

– Ophold hos en værtsfamilie

– Skolegang på den til dig valgte skole

– Informationsmateriale før afrejse

– Kontakt til områderepræsentant i værtslandet

– Støtte fra into High School før og under opholdet

– Støtte fra det lokale kontor i værtslandet

– USA: 4 dage Orientation Camp i New York eller Chicago

– Irland: 4 dage Orientation Camp Dublin

– *Canada: 3 dage Orientation Camp Toronto (ikke inkluderet i prisen)

– Spanien: 8 dage Orientation Camp Madrid

– New Zealand: 4 dage Orientation Camp Auckland

– Sprogtest til optagelse på High School

– Deltagerdiplom fra into

– Kontakt til vores returnees

IKKE INKLUDERET I PRISEN I DIN UDVEKSLINGSREJSE

– Flyrejse, skatter og afgifter

– Forsikring

– Udgifter til vaccinationer og lægeattester

– Udgifter til eventuel visumansøgning

– Lommepenge

– Udgifter til kørekort

– Evt. omkostninger til specielle kurser på skolen, skolebøger, skoleuniform, “Outdoor Education“ i New Zealand, skoletransport og skolefrokost

– Udgifter til frivillige udflugter

© 2019 into High School Aps · Indhold og design copyright: into High School Aps· Gydevang 39-41, DK-3450 Allerød