Praktisk info

Ansøgningsfrister

20/03-2020

Frist for ansøgere med afrejse sommer 2020 til Argentina, Frankrig, Italien, Holland og USA

30/4-2020

Frist for ansøgere med afrejse sommer 2020 til Australien, Brasilien, Canada, Costa Rica, England, Irland, Tyskland, Skotland, Spanien, New Zealand samt øvrige destinationer.

Ingen Frist

Ansøgere til “Select”-programmerne kan komme i betragtning hele året.

Du kan stadig komme i betragtning såfremt fristen er overskredet. Kontakt os for mere info.

Forsikringer

Syge- og ulykkesforsikring

Ved et ophold i udlandet som udvekslingsstudent skal der være dækning for sygdom, ulykke, ansvar, hjemtransport og bagage – kort sagt en forsikring, der er skræddersyet til udvekslingselever. into tilbyder en forsikring, som er tegnet hos forsikringsselskaber med speciale i rejseforsikring:

Ikke-Europæiske destinationer – Skoleår

6.900 kr.

Ikke-Europæiske destinationer – Semester

5.900 kr.

Europæiske destinationer – Skoleår

5.500 kr.

Europæiske destinationer – Semester

3.900 kr.

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsmulighed gælder for alle destinationer. Det er frivilligt at købe denne mulighed. Betaling skal foretages samtidig med første rate for at være gyldig. En skriftlig afbestilling af programmet skal følges af en lægeattest med angivelse af årsagen for elevens afbestilling. Nærmere information fremsendes i forbindelse med betalingsbetingelser.

Udvekslingsprogram med pris fra kr. 0 – 80.000

2.000 kr.

Udvekslingsprogram med pris fra
kr. 80.000 – 140.000

2.500 kr.

Udvekslingsprogrammer med pris kr. > 140.000

3.000 kr.

Ved studieophold udenfor Europa, er det obligatorisk at købe forsikring gennem into. Ved studieophold i Europa er forsikring via into ikke obligatorisk. Det blå sygesikringskort skal her medbringes på opholdet. Sørger eleven selv for forsikring, skal dette aftales skriftligt med into.
Du får yderligere information om rejseforsikring, når du er optaget i vores program.

Kontrakt

Efter det personlige møde fremsendes kontrakten per mail til elev og forældre. Både forældre (eller værge) og elev skal underskrive kontrakten og returnere dem til into med i en mail, helst som PDF-fil. Elevens online-ansøgning vil blive evalueret af into, når eleven har udfyldt den korrekt og fyldestgørende og sendt den til os online samt returneret en underskreven kontrakt. Når ansøgningen er godkendt af into, mailes kontrakten retur til eleven med into’s underskrift. Herefter er eleven sikret plads på programmet, og kontrakten er gensidigt bindende.

Betaling

1

25% af programprisen betales straks efter underskrevet kontrakt.

2

25% betales 1. november

3

25% betales 1. februar

4

25% betales 1. maj

Dette er udelukkende et eksempel på, hvordan raterne kan fordeles. into er altid villig til at finde en løsning, der passer begge parter.

Yderligere information

Annullering af udvekslingsopholdet

Før afrejse kan deltageren annullere kontrakten. Dette skal meddeles into skriftligt. 25% af programprisen skal betales, såfremt deltageren har fået bekræftelse på, at hun/han er blevet optaget hos into. 35% af programprisen skal betales, såfremt deltageren er blevet placeret i en værtsfamilie og skole. Eleven og forældre hæfter også for betaling af flyrejsen, såfremt det er aftalt, at into booker denne.

Lommepenge

Elever må selv forvalte egne lommepenge under hele opholdet. Påregn 1.500-2.000 kr. per måned til personligt forbrug, frokost på skolen samt undervisningsmaterialer og transport med skolebus eller offentlig transport.

Ikke-benyttede ydelser

Eventuelle krav skal inden en måned efter det forventede opholds afslutning meldes til into for at have gyldighed. Derefter kan deltageren kun stille krav, hvis han/hun er uden skyld i, at fristen ikke kunne overholdes. Krav fra deltagerne forældes et år efter opholdets afslutning.

Opførsel i værtslandet

Det er et krav, at eleverne overholder værtslandets lovgivning samt intos betingelser. Overtrædelse af reglerne kan i værste fald medføre hjemsendelse. Tillige skal eleven tilpasse sig kulturen, skolens regler og værtsfamiliens husregler. Såfremt reglerne overtrædes, får eleven en skriftlig advarsel. Overtræder eleven reglerne igen, kan into sende deltageren hjem med øjeblikkelig varsel. into er forpligtet til at følge partnerens beslutning på destinationen, såfremt eleven udelukkes for fortsat deltagelse på programmet, også hvis det medfører hjemsendelse. Eventuelle meromkostninger til flybillet vil blive viderefaktureret til elevens forældre.

Hent vores brochure

Kontakt os