Udveksling til USA

Længde

5 - 12 måneder

Programstart

Januar 2020 eller August 2021

Alder

14 - 18 år

Tag på udveksling i USA, hvis du ligesom tusindvis af unge fra hele verden drømmer om at opleve „American way of life“ og livet på en amerikansk High School. Den amerikanske kultur er kendetegnet ved gæstfrihed, åbenhed og mange muligheder.

into tilbyder dig en unik chance for at komme på dit eget amerikanske eventyr. Du kan komme til én af mange forskellige stater: Arizona, New York, Arkansas, Florida og Californien for blot at nævne nogle. I det følgende kan du læse om into‘s USA-programmer, prisen for et udvekslingsophold og om livet som udvekslingsstudent i USA.

Hvorfor USA?

Welcome Camp i New York City

4-dages Welcome Camp i New York City!

New York Campen er den ideelle start på dit amerikanske eventyr. Her vil du få masser af tips og informationer, som vil lette overgangen til dit nye amerikanske liv.

Sammen med de andre into elever, bor I på et hotel i hjertet af New York. Der vil være et team af rutinerede into-medarbejdere omkring jer 24 timer i døgnet og sammen med udvekslingselever fra hele Europa, skal I opleve Frihedsgudinden, Central Park og legendariske Times Square. Udover sightseeing og udflugter vil der være workshops og selvfølgelig shopping.

KULTUREN

Som udvekslingsstudent i USA vil du komme til at opleve en meget anderledes kultur end den danske. Der er desuden kulturelle forskelligheder imellem stater, regioner, byer og sågar lokaleområder. Det kræver tilvænning, men er også dét, der gør udveksling spændende og sjovt.
Man vil få et helt andet perspektiv på den danske og europæiske kultur, ved at opleve den amerikanske kultur indefra.

Amerikanere har tendens til at være udadvendte, venlige og imødekommende overfor udlændinge. Dog er det ikke altid enige i den europæiske måde at gøre tingene på, og de har deres egen tilgang til tingene. Nogle ting går igen i hele USA og adskiller sig mærkbart fra hvordan tingene er i Europa.
F.eks. er amerikanerne et mere udpræget religiøst land end Danmark. Det er i det hele taget mere almindeligt at være praktiserende kristen, og have en tro og overbevisning, end i Danmark.


Du behøver slet ikke at være religiøs for at blive udvekslingselev i USA. De fleste amerikanere er åbne overfor andre overbevisninger end deres egne. For mange udvekslingselever er det en stor oplevelse at besøge en amerikansk kirke, overværge deres gudstjenester, og i den forbindelse også møde andre unge.

 

Den amerikanske populære kultur og underholdningsbranche er vidt udbredt i Europa. Den yder stor indflydelse på vores kultur gennem film, musik, kendte personer og de nye teknologiske innovationer indenfor underholdningsbranchen såsom mobiler, computerspil og sociale medier.
Denne underholdningskultur vil du møde i endnu mere udpræget grad i USA, ligesom at du vil møde en anderledes madkultur, hvor det som med meget andet i USA gør sig gældende, at ”større er bedre!”.

DEN KLASSISKE SKOLEBUS

INTO-ELEV JULIA

HIGH SCHOOL FOOTBALL

DIN FAMILIE

Alle into’s værtsfamilier i USA er frivillige og modtager ingen form for betaling

Før en værtsfamilie kan blive godkendt, skal deres bolig, økonomi, straffeattest og motivation grundigt tjekkes. Den typiske amerikaner er gæstfri, social og stolt af sin nationalitet. Det fantastiske ved udveksling i USA er, at den venlige amerikanske kultur og det nationale fælleskab kan mærkes, uanset hvor i landet du befinder dig.

 

Amerikanernes fællesskab kommer bl.a. til udtryk igennem deres sportslige engegement. For mange amerikanere er Super Bowl f.eks. en vigtig begivenhed på bølgelængde med helligdage. Generelt gør amerikanske familier meget ud af at fejre højtider – hvad enten det er jul, fødselsdag, “Thanksgiving”, “Halloween” eller “High School Graduation”. I de fleste familier er det også almindeligt, at man laver forskellige aktiviteter sammen i løbet af weekender og ferier.

 

Din værtsfamilie vil modtage dig med åbne arme og være meget interesseret i at lære dig og den danske kultur at kende. De fleste elever etablerer livslange venskaber med familier i løbet af deres ophold.

DIN SKOLE

At gå på High School er en væsentlig del af dit ophold i USA. Skolesystemet består af grundskolen og High School fordelt på 12 klassetrin. Skolestart og –slut varierer mellem de forskellige stater, da uddannelse er reguleret på statsligt niveau. Derfor vil udvekslingselever ikke rejse fra og til Danmark på helt samme tid. Tilsvarende varierer den præcise længde på skoleåret. Det skyldes ofte „snedage” i nogle stater, hvor skolen må holde lukket. Skoleåret inddeles ofte i 2 eller 3 semestre. Som elev vil du komme i kontakt med en vejleder på skolen, som kan være til stor hjælp specielt i begyndelsen af skoleåret, hvor du vælger fag. Udvalget af fag er typisk meget større end i Danmark. Nogle skoler tilbyder op imod 100 forskellige fag. Foruden obligatoriske fag har du ofte mange muligheder for at vælge fag ud fra dine interesser. Fagudbuddet kan bestå af fx teater, kunst, journalistik, hjemkundskab, IT, fotokursus, keramik og skoleband. Husk dog, at du ikke har krav på at få ønskerne opfyldt. Det er skolen, der fastlægger dit klassetrin og dine muligheder for fagvalg.

 

Undervisningen begynder mellem kl. 7:30-8:30. Efter 3. eller 4. lektion er der „lunch break“. Den sidste del af den obligatoriske undervisning slutter omkring kl. 15:00. Derefter står skolebusserne klar til at køre dig hjem, med mindre du dyrker en sport på skolen eller deltager i et af skolens andre fritidstilbud. into anbefaler alle vores elever at deltage i fritidsaktiviteter på skolen, da du her knytter særligt stærke relationer og venskaber. Der vil oftest også være skolebusser, der kan køre dig hjem efter disse aktiviteter. 

 

De amerikanske skolers størrelse og elevtal er meget forskelligt og siger ikke noget om kvalitet i eller udbud af fag. De fleste skoler vil lade dig have indflydelse på skoleskemaet, således at du selv kan vælge flere af dine fag. Visse skoler lader udvekslingselever få eksamensbevis og deltage i “High School Graduation”. Samtlige into-elever modtager et officielt diplom efter opholdet. Dette er diplomet, som elever bruger i deres CV, hvis de efterfølgende søger job eller videregående uddannelse. 

DIN FRITID

KLASSISK FODBOLD

Efter skoletid udbydes en del fritidsaktiviteter, også kaldet „Extra Curricular Activities“. Disse aktiviteter er frivillige og varer som regel et par timer. Der udbydes amerikanske sportsgrene som bl.a. American Football, Baseball, Basketball, Track and Field (atletik), Softball, og andre sportsgrene som Fodbold, Svømning og Volleyball. Hvis du ikke er til sport, er der mange andre klubber du kan deltage i, f.eks. School-Band, Photography, Theater, Yearbook, International Club eller Volunteer Club. Udbud af sportsgrene og klubber afhænger af skolen.

Gennem deltagelse i aktiviteter efter skoletid vil du opleve den amerikanske „High School Spirit“, som giver dig en tættere tilknytning til din skole og skolekammerater. Det kommer især til udtryk ved weekendernes sportsarrangementer, American Football-kampe eller Pep-Rallies.

Traditionsrige fester som „Homecoming“ „Snowball“ og „The Senior Prom“ er højdepunkter i løbet af skoleåret. Vi opfordrer vores elever til at tage del i flere skoleaktiviteter. Jo mere aktiv du er, desto sjovere bliver dit udvekslingsophold i USA.

Priser

for et skoleår

USA
Classic

kr. 69.750
 • Du er åben overfor det meste af USA
 • Mulighed for statsønske
 • Inkl. Welcome Camp
 • Inkl. Orienteringsweekend

USA
Select

kr. fra 125.000
 • Du vælger selv område og skole
 • Prisen varierer efter område
 • Inkl. Welcome Camp
 • Inkl. Orienteringsweekend

USA
Boarding School

kr. fra 145.000
 • Du vælger selv skole og bor på skolen
 • Prisen varierer efter område
 • Inkl. Welcome Camp
 • Inkl. Orienteringsweekend

Gratis og uforpligtende interview

Hent vores brochure

Kontakt os